Ubytovací řád

Ubytovací řád pro Apartmány Bavory

(dále jen „UŘ“)

 1. Čl. 1 - Zahájení a ukončení ubytování.
  • 1.1. Ubytování se zahajuje v době od 16:00 hod. do 18:00 hod. sjednaného dne zahájení ubytování, není-li dohodnuto jinak. Informace o přesném příjezdu Klienta nebo o případných zpožděních a změnách příjezdu se oznamují na tel. +420/737 246 500.
  • 1.2. Před zahájením ubytování se Klient přihlásí Provozovateli předložením dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). O převzetí apartmánu/pokoje podepíše Klient a Provozovatel předávací protokol, ve kterém je specifikováno vybavení a zařízení apartmánu/pokoje.
  • 1.3. Ubytování se ukončuje do 11:00 hod. sjednaného dne ukončení ubytování.
  • 1.4. O předání apartmánu/pokoje podepíše Klient a Provozovatel předávací protokol, ve kterém specifikují zejména případné škody způsobené na apartmánu/pokoji a/nebo jeho zařízení a vybavení.
 2. Čl. 2 - Škody
  • 2.1. Klient je odpovědný za náhradu škody způsobené v prostoru vyhrazeném mu k ubytování a ve společných prostorech ubytovacího zařízení (dále jen „ubytovací prostor“), jakož i na vybavení a zařízení apartmánu/pokoje.
  • 2.2. Vznik škody je Klient povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu poté co se o škodě dozvěděl.
 3. Čl. 3 - Noční klid
  • 3.1. V době od 22:00 hod do 7:00 hod. je Klient povinen dodržovat noční klid, zejména nerušit ostatní Klienty hlasitým hovorem, zpěvem, hudbou či jiným způsobem.
 4. Čl. 4 - Zvíře
  • 4.1. Zvíře nesmí být v ubytovacím prostoru ponecháno bez dozoru Klienta – dospělé osoby. Klient je povinen prokázat nezávadný zdravotní stav zvířete.
 5. Čl. 5 - Další povinnosti
  • 5.1. V ubytovacím prostoru je zakázáno kouřit.
  • 5.2. Klient je oprávněn používat pouze elektrické spotřebiče určené k hygieně (vysoušeč vlasů, holicí strojek) a dále notebooky a tablety.
  • 5.3. Dítě mladší deseti let nesmí být ponecháno v ubytovacím prostoru bez dozoru Klienta – dospělé osoby.
  • 5.4. Návštěvy na apartmánu/pokoji je možné přijímat pouze se souhlasem Provozovatele v době od 8:00 hod do 22:00 hod.
 6. Čl. 6 - Závěrečná ustanovení
  • 6.1. Tento ubytovací řád je platný a účinný od 1.3.2017

Kontakty


Apartmány Bavory
Bavory 138
692 01 Bavory 138


mobil: +420 737 246 500
info@degustacni-salon.cz

Odběr newsletteru


Přihlašte se pro odběr našich akcí
Přihlásit k odběru

Přihlásit k odběru